[DANANG GOLDEN BAY HOTEL] THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THAY ĐỔI TÊN THƯƠNG HIỆU

Danang Golden Bay thông báo đổi tên thành Wyndham Danang Golden Bay Hotel

Khách sạn Danang Golden Bay được thành lập vào năm 2018 – một khách sạn cao cấp tại Đà Nẵng, hôm nay công bố đổi tên thành khách sạn Wyndham Danang Golden Bay. Việc thay đổi tên chiến lược này sẽ cho phép thương hiệu và các khách sạn riêng lẻ tận dụng sự công nhận toàn cầu và sức mạnh của thương hiệu Wyndham Hotel & Resort.